Blog

Nejen o správě majetku či energetickém managementu

Praktický průvodce analýzou rizik při provozu starších strojů a zařízení….

Dnes bych rád napsal o tématu, které je pro mnoho firem stále aktuální – jak postupovat při analýze rizik při provozu starších strojů a zařízení.V dnešní době rychlého technologického pokroku se často soustředíme na zavádění nových technologií a zapomínáme na to, že mnoho podniků nadále spoléhá na starší stroje a zařízení, která jsou nezbytná pro […]


ZKUŠENOSTI S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ PROVOZOVATELŮ VTZ DLE Zákona č. 250/2021 Sb. A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ PO VÍCE JAK ½ ROCE OD NABYTÍ ÚČINNOSTI

V následujícím článku bych rád shrnul dosavadní zkušenosti se stavem plnění legislativních povinností vyplývající ze Zákona č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a prováděcích předpisů po uplynutí více jak ½ roku od nabytí účinnosti tohoto Zákona a představil Vám projekt, kterým uvádíme provozovatele VTZ do souladu se zákonnými požadavky. Zákon 250/2021 Sb. […]


PROČ MÍT ZPRACOVÁN ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO BUDOVY A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ?

Každý zaměstnavatel musí dle NV č.101/2005 Sb. v PZ zajistit: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních […]


Zavedení systému správy majetku formou CAFM může pomoci při snižování provozních nákladů…

Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set […]


WEBINÁŘ na téma Zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s vyhrazeným technickým zařízením…

Ve spolupráci s ČSPÚ – Českou společností pro údržbu a firmou EASY FM s.r.o. jsme uspořádali webinář na téma aktuálních legislativních změn v oblasti technických zařízení. Přináším Vám záznam z tohoto webináře, kde se dozvíte podstatné informace. V případě zájmu o školení, nebo provedení auditu mne můžete kontaktovat přes QR kód uvedený v závěru webináře, […]


🐉PROČ NÁM STÁLE VLÁDNE PAPÍROVÁ HYDRA?

📜Od všeho a ke všemu potřebujeme papír📜… Setkáváme se s tím často povětšinou všichni a je to velmi silný zvyk… Papíry ke vzdělání, papíry od doktora, papíry na úřadech…papíry na hlavu😊 Zarážející je fakt, že taky poměrně moderní firmy stále používají klasické způsoby vedení evidence a komunikace v tak zásadní oblasti, jako je technická správa […]


Matice pro odbornou způsobilost v elektrotechnice NV č.194/2022 Sb.

Měl jsem v tom zmatek, asi máte taky….🤯🤯🤯 Zajímá vás, jaké požadavky musíte splnit od 1.7.2022 na odbornou způsobilost v elekrotechnice při obsluze, nebo další činnosti na elektrickém zařízení? Kdo jaké potřebuje školení a od koho? Mám rád věci jednoduché….udělal jsem proto Matici odborné způsobilosti s porovnáním toho, co bylo platné před 1.7.2022 podle Vyhlášky […]


Plynové zařízení – změny v provozování dle platné legislativy od 1.7.2022

Prováděcí předpis k vyhrazenému plynovému zařízení – Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. v platném znění V tomto článku se zaměřím na změny a povinnosti provozovatele při provozování plynových VTZ. První změnou, kterou bych chtěl zmínit, je to, že mezi vyhrazené plynové technické zařízení nově patří dle §5 také: h) vypouštění hasebních plynů do skupiny H […]


Elektrické spotřebiče, prodlužky a elektromechanické ruční nářadí nejsou VTZ…ale co s nimi?

Prováděcí předpis k vyhrazenému elektrickému zařízení – Nařízení vlády č.190/2022 Sb. Navážu na předchozí příspěvek o elektrickém vyhrazeném technickém zařízení a rád bych ještě upřesnil a dovysvětlil poměrně zásadní bod a tím jsou elektrické spotřebiče, prodlužky, elektromechanické nářadí atd…které jsou dle nové legislativy vyčleněny z VTZ. Vyhrazená elektrická technická zařízení tedy nejsou: ruční elektromechanické nářadí […]


Poprvé je to prý nejlepší…

V prvním čísle Facility Management Journal CZ & SK, jsem dostal příležitost zveřejnit první článek na téma změny legislativy v #bozp v podobě #zakon250_2021sb, který se velmi úzce prolíná i s oborem #facilitymanagement , protože jednou z klíčových rolí #facility je vytvářet zdravé a bezpečné pracovní a životní prostředí… Celý článek a taky mnoho dalších […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás