Přístup k plnění povinností v BOZP a PO je o úrovni kultury v organizaci a je to kombinace přístupu filozofického a pragmatického, tzn. je to o míře morálky a míře riziku podnikání…každý podnikatel si musí ujasnit dvě věci:

1️⃣Bude na plnění povinností BOZP a PO klást malý důraz a nebude do této oblasti „investovat“, ale musí pak počítat s velkým podnikatelským rizikem, že se stane „průser“…
2️⃣Nebo bude podnikat s velkým důrazem na BOZP a PO s výrazně vyššími „investicemi“, ale pak své podnikatelské riziko výrazně sníží.

Pokusím se to vysvětlit za použití „starých metod“, které používal při svém podnikání už Tomáš Baťa a zapojením „moderních metod“, jako je AI…

Moderní pojetí bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je dynamický a neustále se vyvíjející obor, který dnes čelí novým výzvám a příležitostem, jež přináší digitální revoluce. Zapojení umělé inteligence (AI) do této oblasti nabízí inovativní možnosti, jak zlepšit bezpečnostní protokoly a zdravotní předpisy v souladu s potřebami zaměstnanců i zaměstnavatelů.

#TomasBata, zakladatel jedné z nejúspěšnějších obuvnických firem na světě a průkopník v oblasti řízení a průmyslové výroby, byl známý svým lidským přístupem k řízení firmy a důrazem na dobré pracovní podmínky. Jeho filozofie, že nelze nikoho „nutit k něčemu jen proto, že si myslíte, že to je správné a pro něj dobré,“ je nadčasová a stále relevantní i v době, kdy AI bude transformovat pracoviště.
Využití AI v bezpečnosti práce přináší mnoho výhod, jako jsou předpovědi nebezpečí, personalizované školení bezpečnosti a automatizace monitorování pracovních rizik. Díky AI může dojít k predikci potenciálních incidentů na základě historických dat a aktuálních pracovních podmínek, což umožňuje předcházet nehodám dříve, než se stihnou odehrát. AI také může pomoci vytvořit školení přizpůsobená specifickým potřebám každého jednotlivce, což zvyšuje jejich účinnost a relevanci.

Při aplikaci AI je však důležité neopomíjet Baťův citát a nezanedbávat „člověka“. Technologie by neměla být implementována pouze proto, že je považována za „správnou“ nebo „prospěšnou“, ale měla by být využívána tak, aby skutečně vyhovovala potřebám a bezpečnosti pracovníků. To vyžaduje průběžný dialog mezi všemi zúčastněnými stranami a závazek ke kultuře bezpečnosti, která respektuje a chrání každého zaměstnance.

AI může být integrována do firemní bezpečnostní kultury bez toho, aby byla vnucována, ale aby byla reflektována jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Cílem je spolupráce mezi člověkem a #AI, nikoli nahrazení jednoho druhým.