O nás

Vladimír Baletka

Jmenuji se Vladimír Baletka

Mám stavební vzdělání. Přes 20 let jsem působil na středních a vyšších manažerských pozicích ve stavebnictví, energetice a facility managementu. Mám praktické zkušenosti z oborů stavebnictví, energetiky, facility managementu a BOZP. Posledních několik let se aktivně věnuji tématu BOZP z pozice osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a provozování technických zařízení, zejména těch vyhrazených. Na téma BOZP v údržbě a provozu VTZ nejen přednáším a školím, ale především prakticky pomáhám klientům s vyřešením problematiky bezpečného provozu TZ a VTZ. Jsem také vlastníkem osvědčení osoby odborně způsobilé v Požární ochraně. Jsem tedy schopen odborně ošetřit všechny legislativní povinnosti vyplývající z BOZP a PO. Problematiku tak umím posoudit ve vzájemných souvislostech.

Působím především jako FM konzultant a Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v BOZP a v PO. Jsem velkým propagátorem zapojení digitalizace v údržbě, BOZP, PO a FM a digitalizaci umím i prakticky aplikovat do provozu se zohledněním všech potřebných atributů a možností.

Zkušenosti získané dlouholetou praxí uplatňuji v oboru Facility management – správy budov a majetku s velkým důrazem na oblast BOZP a VTZ a navazující legislativu.

Jsem členem:


Cílem naší činnosti je zajistit u našich klientů plnění legislativních povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti BOZP a PO za pomoci zapojení digitálních nástrojů a software k nastavení moderního a funkčního systému správy majetku. Majitel (statutární zástupce), vedoucí zaměstnanci a zodpovědné osoby tak snadněji získají rychlý přehled o stavu BOZP a PO, firemním majetku, nemovitostech, pracovišť a stavu plnění těchto legislativních povinností s ohledem na právní a trestně právní odpovědnost.

Naší odborností, znalostmi, zkušenostmi, aktivním přístupem, tahem na bránu a "zdravým selským rozumem" můžeme Vaší firmě pomoci s nastavením procesů BOZP a PO za pomoci moderních metod řízení v oblasti Facility managementu komplexně. Můžeme tak přispět k dalšímu rozvoji a posílení Vaší pozice na trhu a zvýšení Vaší konkurenceschopnosti.

Veronika Soukupová

Facility management hraje významnou roli v optimalizaci firemních procesů a výrazně zasahuje do systémů managementu kodifikovaných ve standardech ISO (zejména v oblasti BOZP, KVALITY a ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ). Proto v této oblasti úzce spolupracujeme s Veronikou Soukupovou, která je expertem na systémy řízení nejenom ve výše uvedených oblastech.

Více o Veronice

Veronika

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás