Požární ochrana

Mezi základní povinnosti vlastníka nemovitostí, provozovatele, zaměstnavatele (právnické osoby a podnikající fyzické osoby) patří dodržování právních předpisů v Požární ochraně dle §5 a §6 Zákona č.133/1985 Sb. Kontrolu dodržování těchto povinností v souladu s právními předpisy Požární ochrany je povinen zajistit prostřednictvím Odborně způsobilé osoby v PO, nebo Technika PO a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.

Poskytujeme služby v PO - požární ochraně prostřednictvím osoby odborně způsobilé v požární ochraně dle §11 Zákona č.133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně a nabízíme komplexní řešení pro prevenci v PO, zpracování dokumentace PO, školení zaměstnanců v PO a ochranu majetku a minimalizaci rizika požárů.

Zajistíme pro Vás:

 • Audit Požární ochrany:

  Identifikujeme rizika a slabiny ve vaší požární ochraně a navrhneme efektivní opatření k zajištění požární ochrany ve vašem provozu.

 • Školení zaměstnanců:

  Provedeme školení zaměstnanců z oblasti požární ochrany, které zahrnuje rozpoznávání nebezpečných situací, správné reakce v případě požáru a používání správného požárního vybavení.

 • Zpracování dokumentace Požární ochrany:

  Vypracujeme pro vás kvalitní požární dokumentaci odpovídající vaši provozovaným činnostem.

 • Poradenství a dodržování předpisů:

  Poskytneme poradenství ohledně požárních předpisů a pomůžeme vám dodržovat nejnovější právní předpisy a normy.

Požární ochranu posuzujeme komplexně s plněním povinností BOZP a VTZ. S našimi zkušenostmi, kvalifikacemi a profesionálním přístupem jsme ideální partner pro řešení Vašich povinností se zajištěním Požární ochrany.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás