LOTO – Lockout&Tagout

Systém Lockout-Tagout (LOTO) je bezpečnostní postup, který se používá k prevenci nechtěného spuštění strojů nebo zařízení během údržby, oprav a čištění. Tento postup zahrnuje zablokování zařízení pomocí zámku a označení (tagu) zařízení s informacemi o tom, že je v opravě, aby se zabránilo jeho náhodnému spuštění.

V naší legislativě není zavedení procedury Lockout-Tagout (LOTO) zatím jednoznačně legislativně popsáno, ale zavedení systému LOTO zajistí plnění základní povinnosti vyplývajících z těchto právních předpisů:

 • Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce §101 a §102
 • Zákona č. 309/2006 Sb. §4, §5, §6
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. §3
 • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Příloha č.1. Čl.1.2.2.

Následující kroky by měly být provedeny pro zavedení systému LOTO:

 • Identifikace zařízení:

  Identifikujte všechny stroje a zařízení, které při údržbě a opravách vyžadují odpojení od zdrojů energie a bezpečné zajištění a uzamknutí formou LOTO.

 • Seznam potřebných zařízení:

  Zjistěte, jaké druhy zámků, závěsů, zámků a zástrček budou potřeba pro každé zařízení.

 • Vytvoření politiky LOTO:

  Vytvořte přesný postup pro použití systému LOTO. Tento postup by měl obsahovat podrobné pokyny pro použití systému LOTO, včetně toho, kdo může zablokovat nebo označit zařízení a kdo má oprávnění odstranit zámek nebo tag po dokončení opravy.

 • Školení zaměstnanců:

  Všichni pracovníci, kteří budou používat systém LOTO, musí být školeni v jeho používání a musí být obeznámeni s politikou LOTO.

 • Označení zařízení:

  Každé zařízení, které je v režimu LOTO, musí být zřetelně označeno tagem, který informuje ostatní pracovníky o tom, že zařízení je v opravě.

 • Zablokování zařízení:

  Po označení zařízení je nutné zablokovat jeho zdroj energie, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Zdroj energie může být zablokován pomocí zámku nebo závěsu.

 • Kontrola zablokování:

  Prověřte, zda je zdroj energie zablokován, než s opravou začnete.

 • Odstranění zámků a tagů:

  Po dokončení opravy se musí zámky a tagy odstranit.

 • Revize postupu LOTO:

  Pravidelně kontrolujte a aktualizujte politiku a postupy LOTO, aby byla zajištěna neustálá ochrana pracovníků.

Zavedení systému LOTO je velmi důležité pro bezpečnost zaměstnanců a všemi kroky Vás provedeme a zajistíme zpracování dokumentace.

Spolupracujeme se společností ALEDO s.r.o.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás