Správa majetku a nemovitostí

Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu.

Vlastník majetku musí mít splněny primárně všechny legislativní povinnosti. Tyto povinnosti jsou definovány právními předpisy, technickými normami (ČSN EN) a týká se to všech vyhrazených technických zařízení (VTZ) elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích.

Velmi důležitý je fakt, že za následky neprovedení některé z těchto povinností nese odpovědnost vždy vlastník majetku ( zaměstnavatel) a trestněprávní odpovědnost statutární zástupce vlastníka majetku, popř. zodpovědná osoba.

Vlastníkovi majetku vyřešíme tyto činnosti

  • Evidenci kompletní revizní činnost k VTZ (vyhrazené technické zařízení), BOZP, PO, ŽP atd.
  • Technickou údržbu a správu zařízení a budov (pravidelná a mimořádná údržba)
  • Přehled o úklidových a dalších podpůrných službách
  • Přehledný harmonogram všech naplánovaných procesů
  • Pasportizaci prostorovou, technickou a technologickou
  • Správu vozového parku (Fleet management)
  • Ochranu statutárních zástupců a zodpovědných osob před trestněprávní zodpovědnosti
  • Požadavkový systém – interní údržbový helpdesk
  • Kalkulaci nákladů na údržbu a provoz

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás