Blog

Nejen o facility managementu, bezpečnosti práce a požární ochraně….

Správná funkčnost únikových cest v budovách

Zajištění funkčnosti únikových cest v budovách je klíčovým aspektem požární bezpečnosti, který má zásadní vliv na ochranu životů a majetku v případě požáru. Správně navržené a udržované únikové cesty umožňují bezpečnou evakuaci osob, zvířat a majetku z hořícího nebo požárem ohroženého objektu na volné prostranství nebo do jiných bezpečných prostor. Pojďme se podívat na hlavní […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás