CAFM SYSTÉM

CAFM - Software pro správu, údržbu budov, majetku a facility management

Oblast Facility managementu je velmi obsáhlá a v dnešní době se už neobejde bez digitalizace dat a všech relevantních informací. K tomu slouží CAFM (Computer Aided Facility Management) systémy.

Zavedením CAFM systému ke správě budov a majetku získáte mnoho výhod počínaje ochranou statutárních zástupců a managementu a konče ochranou firemních dat a know-how.

Jedním z CAFM systémů je SWKLID

 

Systém SWKLID je určen pro:

www.easyfm.cz

Pro vlastníky a správce majetku

SW KLID nabízí

 • Výrazné zlepšení řízení rizik a dodržování předpisů
 • Správu majetku jedním klikem a to odkudkoliv, nezávisle na čase a místě
 • Propojení dvou světů – vlastníků majetku a jejich dodavatelů
 • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0
 • Upozornění na naplánovanou údržbu a nové servisní požadavky
 • Zachování kontinuity při odchodu klíčových zaměstnanců
 • Krytí při pojistných událostech
 • Optimalizaci energetické náročnosti provozu
 • Řízení bezpečnosti externích návštěv
 • Bezkontaktní měření teplot

Pro poskytovatele služeb – revizní společnosti

SW KLID nabízí

 • Efektivní systém plánování a evidence činností pro vás a vaše zákazníky
 • Online nástroj pro evidenci a plánování revizí
 • Sdílení procesů, evidence a dokumentů se zaměstnanci a zákazníky
 • Řízení operativních požadavků na údržbu a servis s klienty
 • Přehled vašich klientů a činností na jednom místě
 • Jednoduchá nahrávání revizních zpráv včetně možnosti sdílení
 • Pasportizaci spravovaného majetku vašich zákazníků
 • Monitorování, řízení a kontrolu dodavatelů
 • Možnost evidence odkudkoli a kdykoli
 • Potenciál získání nových klientů

 

Celým systémem nastavení a implementace dat do CAFM systému Vás provedu a postarám se o digitalizaci Vaší firmy v oblasti Facility managementu.

Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás