Jak lze pomocí on-line nástrojů pro Správu majetku snižovat provozní náklady?

Není pochyb o tom, že stávající krizová situace změní mimo jiné také myšlení a pohled vlastníků majetku na moderní on-line metody vedení evidence majetku a zákonných povinností (BOZP, PO, revize VTZ).

Bude tomu tak ze dvou zásadních důvodů:

  1. Nutnost vedení procesů i v režimu home office a vzdálený přístup přes Cloud
  2. Snižování provozních nákladů spojených se správou majetku a nemovitostí

Je dostatečně známé a prokazatelné, že převedením zaměstnance na home office šetří zaměstnavatel finance na zřízení pracovního místa, spotřebu energií atd…proti tomu však musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci adekvátní nástroje pro práci určené ke správě majetku.

Jedním z takových efektivních nástrojů je SWKLID, který umožňuje vedení a správu povinností odkudkoliv, kde je možné připojení k internetu.

Troufám si říct, že za pomoci tohoto nástroje Váš zaměstnanec efektivněji využije pracovní dobu.

Kdyby tomu tak bylo v rozsahu jen 30 minut denně, tak to je 10 h měsíčně a 120 h ročně….

Přepočteno na finance, tak při hodinové sazbě cca 200,-Kč/h (včetně odvodů) to máte úsporu 24.000,-Kč ročně jen na mzdových nákladech jednoho zaměstnance.

A to je jen úspora z pohledu efektivnějšího využití pracovní doby…

Další významné úspory lze nalézt samotným zavedením efektivního systému ke správě majetku, protože obsahuje i modul Kalkulace nákladů.