Uvedu dva příklady, které souvisí s vlastnictvím majetku a s tím souvisejících povinností.

Příklad č. 1 – Správa majetku pro efekt

❌management a vlastníci firmy se o problematiku BOZP, PO, revize a údržba nezajímají, mají na to přece bezpečáky a revizáky…trestně právní odpovědnosti vyplývající z vlastnictví majetku si nejsou vědomi…

❌vedení nekontroluje vůbec, nebo jen okrajově plnění legislativních povinností, a to převážně jen tehdy, když nastane problém…

❌zákonné povinnosti (revize, předpisy, kontroly) jsou vedeny obvykle v šanonech, excelech, atd….

❌povinnosti BOZP, PO a revize VTZ administruje obvykle někdo z účtárny, nebo personálního jako okrajovou záležitost, když musí a nahlásí se jim třeba kontrola z OIP…

❌termíny revizí a jiných povinností jim hlídá jejich „revizák“ a externí dodavatel, je to přece jeho „kšeft“, vždyť mu za to přece firma platí…

❌přehled o finančních nákladech na správu majetku nemají obvykle žádný, nebo jen okrajový a schvalují jednotlivé faktury a tak kdo by si pamatoval, co jsme za to platili vloni…

❌komunikace o správě majetku probíhá na úrovni mailu, telefonátu, u cigarety…operativně, bez kontinuity, problémy se řeší spontánně…

❌prevence je okrajová, povinnosti jsou „pruda“ a tak se to vždycky ve firmě nějak udělá, hlavně jen aby to bylo….

Příklad č. 2. – Správa majetku efektivně

✅management a vlastníci majetku mají rychlý přístup k informacím o plnění zákonných povinností své firmy

✅pravidelně plnění povinností kontrolují, protože na to mají evidenční systém, který je na případné problémy včas upozorní

✅jsou si vědomi, že data a informace o majetku jsou pro ně klíčové, a proto je uchovávají také v digitální podobě, nejlépe na cloudu, protože vědí, že k nim potřebují mít přístup odkudkoliv

✅termíny všech povinností znají v předstihu a mohou včas reagovat

✅záznamy o všech revizích, opravách, kontrolách, údržbě, úklidu jsou vedeny v systému s jasným jrozdělením kompetencí, kdo za co zodpovídá

✅mají přehled o svých dodavatelích, jejich cenách a mohou s nimi díky systému komunikovat i online

✅prevence je pro ně klíčová a samozřejmá, protože jsou si vědomi hodnoty zdraví svých zaměstnanců, hodnoty majetku a znají cenu služeb a finanční náročnost možných škod na zdraví a majetku  

Kolik firem z vašeho okolí dělá věci efektivně a kolik jen pro efekt?