Hydra na fotce je skutečně z papíru a najdete ji v muzeu Ruční papírny ve Velkých Losinách na Šumpersku, mimochodem jde o nejstarší dosud fungující manufakturu v Evropě…

📜Od všeho a ke všemu potřebujeme papír📜…

Setkáváme se s tím povětšinou všichni a je to velmi silný zvyk. Taky poměrně moderní firmy stále používají klasické způsoby vedení evidence a komunikace v tak zásadní oblasti, jako je technická správa budov a majetku. Revizní zprávy, záznamy o údržbě a kontrole, technické listy, osvědčení o shodě, manuály atd…to vše je v drtivé většině evidováno a založeno na papíře a v šanonech.

Je to jedna z legislativních povinností firem. Archivační a skartační řád je povinností každé firmy….
Uchovávat dokumenty k majetku, BOZP a PO a legislativním povinnostem je definováno zákonem.

Kdy nastane doba #digitalizacedat, která povede k zásadní #usporanakladu a zjednodušení fungování firem?

Jsem názoru, že nemusíme čekat na změnu legislativy, ale s digitalizací interních procesů lze začít kdykoliv.

V oblasti správy budov a majetku víme jak na to a budete v #KLID…a samotný Archivační a skartační řád pak můžete mít taky digitalizovaný 👍