📜Od všeho a ke všemu potřebujeme papír📜…

Setkáváme se s tím často povětšinou všichni a je to velmi silný zvyk…

Papíry ke vzdělání, papíry od doktora, papíry na úřadech…papíry na hlavu😊

Zarážející je fakt, že taky poměrně moderní firmy stále používají klasické způsoby vedení evidence a komunikace v tak zásadní oblasti, jako je technická správa budov a majetku.

Revizní zprávy, záznamy o údržbě a kontrole, technické listy, osvědčení o shodě, manuály atd…to vše je v drtivé většině evidováno a založeno na papíře a v šanonech.

Občas zasvitne plamínek naděje, že se to změní, jako v případě změn v zákoně 250/2021 Sb. o VTZ, který už připouští možnosti vedení dokumentace v elektronické podobě…

Vedení dokumentace je jedna z legislativních povinností firem. Zpracovaný archivační a skartační řád je povinností každé firmy….

Uchovávat dokumenty k majetku, BOZP a PO a dalším legislativním povinnostem je definováno zákonem.

Kdy nastane doba #digitalizacedat, která vede opravdu k zásadní #usporanakladu a zjednodušení fungování firem?

Jsem ale názoru, že nemusíme čekat na změnu legislativy, ale s digitalizací interních procesů lze začít kdykoliv.

V oblasti technické správy budov a majetku víme jak na to…👍