Proč si to myslím?

Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set tisíc, nezřídka i milionů korun.

Firmy tyto systémy implementují s cílem mimo jiné podpořit svůj „core business“ a zvýšit tím svou konkurenceschopnost, protože konkurenceschopnost je především v systému. Lze možná polemizovat s jakým efektem jsou tyto systémy ve firmách následně používány, ale nad tím se už obvykle nikdo nepozastavuje.

Poněkud v pozadí zatím zůstávají systémy určené pro podpůrné služby ve facility managementu – CAFM systémy. Prozatím jen málo firem má zaveden nějaký opravdu efektivní systém správy majetku.

Je to z několika důvodů:

  1. Vlastníci majetku nedostatečně chápou svou odpovědnost za svůj majetek. Myslí si, že když na to mají smluvního dodavatele BOZP, PO a revizí VTZ, tak se zbaví i odpovědnosti, to je ale hluboký omyl.
  2. Vlastníci majetku nedostatečně chápou hodnotu svého majetku, který mnohdy budovali mnoho let, ručí jím za úvěry, mají v něm své know-how atd….a nepřipouští si rizika…ale taky TITANIC vyplouval jako nepotopitelná loď…
  3. Myslí si, že tužka, papír, šanon a excel jim k tomu stačí…to možná stačilo před několika lety, ale legislativních povinností má vlastník majetku dnes tolik, že to tímto způsobem může řádně ošetřit jen stěží.
  4. Nemá v tomto oboru dostatečně informované a vzdělané dodavatele služeb z oblasti FM, BOZP, PO, revizí VTZ atd…a proto funguje bod 3…;-)
  5. Malá nabídka na trhu s CAFM systémy. Na trhu je prozatím málo přijatelných a sofistikovaných řešení určených ke správě majetku.

Má-li však vlastník majetku efektivně a řádně ošetřeny podpůrné procesy ve firmě formou CAFM, tak se může plně věnovat svému „core business“ a efektivně využít svůj potenciál.

Rád Vám v této oblasti pomůžu najít řešení ve formě sofistikovaného systému SWKLID. S důvěrou se můžete obracet na v.baletka@egonaprofit.cz nebo 604 561 671.