Proč si to myslím?

Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO.

Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set tisíc, nezřídka i milionů korun.

Firmy tyto systémy implementují s cílem mimo jiné podpořit svůj „core business“ a zvýšit tím svou konkurenceschopnost, protože konkurenceschopnost, stejně jako optimalizace provozních nákladů, je především v systému. Lze možná polemizovat s jakým efektem jsou tyto systémy ve firmách následně používány, ale nad tím se už obvykle nikdo nepozastavuje.

Poněkud v pozadí zatím zůstávají systémy určené pro podpůrné služby ve facility managementu – CAFM systémy. Prozatím jen málo firem má zaveden nějaký opravdu efektivní systém správy majetku.

Proč byste si měli CAFM systém zavést?

  1. Vlastníci majetku nedostatečně chápou svou odpovědnost za svůj majetek. Myslí si, že když na to mají smluvního dodavatele BOZP, PO a revizí VTZ, tak se zbaví i odpovědnosti, to je ale hluboký omyl.
  2. Vlastníci majetku nedostatečně chápou hodnotu svého majetku, který mnohdy budovali mnoho let, ručí jím za úvěry, mají v něm své know-how atd….a nepřipouští si rizika…ale taky TITANIC vyplouval jako nepotopitelná loď…
  3. Myslí si, že tužka, papír, šanon a excel jim k tomu stačí…to možná stačilo před několika lety, ale legislativních povinností má vlastník majetku dnes tolik, že to tímto způsobem efektivně ošetřit prostě nelze.
  4. Nemá v tomto oboru dostatečně informované a vzdělané dodavatele služeb z oblasti FM, BOZP, PO, revizí VTZ atd…a proto funguje bod 3…;-)
  5. Na trhu už existuje celá řada CAFM systémů. Vybrat si ten vhodný je důležité, abyste z něj vytěžili maximum a byl vám skutečně efektivním nástrojem pro optimalizaci OPEX nákladů.

Má-li však vlastník majetku efektivně a řádně ošetřeny podpůrné procesy ve firmě formou CAFM, tak se může plně věnovat svému „core business“ a efektivně využít svůj potenciál.

Rád Vám v této oblasti pomůžu najít řešení ve formě sofistikovaného systému.

S důvěrou se můžete obracet na v.baletka@efacilityconsulting.cz nebo 604 561 671.