Jak se může vlastník majetku ochránit před pokutami při nesplnění zákonných povinností?

Podnikatelé řeší primárně svůj core business, aby následně zaplatili zaměstnance, zaplatili odvody státu, splatili úvěry a vytvořili zisk. Často však opomíjejí velmi důležitou oblast správy majetku, která pro ně může být „tikající bombou“ a někdy i likvidační. 

Uvádím výši některých pokut, která hrozí při nedodržení povinností.

Oblast BOZP

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení (chybějící revize, nesplnění termínů pro odstranění závad atd.)

  • lze uložit pokutu až do výše 2.000.000,- Kč, jakož i zákaz činnosti

Oblast PO

Pokuty za vážnější přestupky proti PO

  • Pokuta až do 1.000.000,-Kč a zastavení provozu do doby odstranění závad

Oblast lékařský prohlídek zaměstnanců

Neprovedená periodická lékařská prohlídka

  • pokuta až 1.000.000,-Kč 
  • Orgán ochrany veřejného zdraví může uložit pokutu až do 2.000.000,-Kč.

Uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu a lze jen spekulovat, jak to s objektivitou uložené pokuty je. Kdo má zkušenost s uloženou pokutou může sdílet a psát do komentářů.

Pokutám se dá předcházet efektivní prevencí ve formě sofistikovaného systému řízení správy majetku se kterým Vám rád poradím.