I v utlumené ekonomice jsou firmy, které „nespí“. Získali jsme další klienty k implementaci SWKLID ke správě majetku…

Jde o firmy z oboru stavebnictví, automotive a potravinářství…tyto firmy dosud vedly své legislativní povinnosti v šanonech a v excelu. V tomto způsobu vedení agendy správy majetku postrádaly zastupitelnost, dostupnost, systematickou evidenci, rychlou orientaci a možnost přístupu v homeoffice.

Výhody, které naši klienti přechodem na sofistikovaný IS SWKLID získají jsou zjevné:

  • Cloudové řešení jim umožní přístup a možnost pracovat odkudkoliv
  • Uživatelská jednoduchost umožní velmi rychlou orientaci pro management i pro údržbu
  • Možnost elektronického propojení na „revizáka“ odstraní zbytečnou administrativní zátěž 
  • Kompletní evidenci majetku s možností pasportizace a s navazujícími procesy revizí, kontrol a údržby
  • Harmonogram povinností se zasíláním notifikací zabrání opomenutí důležité kontroly nebo údržby a předejdou tak možným pokutám 
  • Požadavkový systém s vazbou na mobilní aplikaci s QR kódy umožní rychlý záznam o údržbě
  • Finanční úspora, protože klient v modulu Kalkulace získá rychlý přehled o nákladech na revize, kontroly a údržbu

Další pozitivní reference v rychle se měnícím prostředí Facility managementu?