Měl jsem v tom zmatek, asi máte taky….🤯🤯🤯

Zajímá vás, jaké požadavky musíte splnit od 1.7.2022 na odbornou způsobilost v elekrotechnice při obsluze, nebo další činnosti na elektrickém zařízení?

Kdo jaké potřebuje školení a od koho?

Mám rád věci jednoduché….udělal jsem proto Matici odborné způsobilosti s porovnáním toho, co bylo platné před 1.7.2022 podle Vyhlášky 50/1978 Sb. a co je platné od 1.7.2022, kterou tady sdílím.

Pokud by někdo potřeboval bližší vysvětlení, tak jsem k dispozici a budu rád i za případné připomínky, pokud tam třeba nemám něco v souladu…