Dle vyjádření ÚOOÚ ze dne 12.5.2020 jde o osobní údaj zaměstnance jen případě, že je údaj o teplotě uchováván a dále se s ním „pracuje“.

Nicméně tělesná teplota není biometrický údaj, jako např. otisk prstu na základě kterého by šlo jednoznačně identifikovat osobu….

Ve smyslu #GDPR lze měření s přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením považovat za oprávněný zájem zaměstnavatele, na základě kterého může zaměstnavatel se zaměstnancem v případě zvýšené teploty učinit další opatření a dohodnout případný pracovní režim #homeoffice.

Ještě je nutné rozlišit měření teploty v době nouzového stavu a mimo nouzový stav. Dle vyjádření ÚOOÚ by po skončení nouzového stavu nemělo měření pokračovat.

Na obě možnosti jsme připraveni a umíme nastavit měřící zařízení v obou režimech.