Poslední dobou často čtu různé příspěvky, jak zvládat rychlý růst firmy, jak sehnat lidi atd. Kdo by v takové době pomýšlel na pokles ekonomiky, propouštění, krizi, že ano?

V médiích už nějakou dobu prosakují informace, že se vlivem okolností (vysoké ceny energií, válka atd…) blížíme k recesi. Jednou určitě…je to ekonomický cyklus známý už z bible – sedm tučných krav a sedm hubených krav.

Optimalizace provozních nákladů (OPEX) by měl být ale trvalý proces, nejen při blížící se recesi. Jenže jaká je skutečnost asi víme….

Jakou roli ve snižování OPEX nákladů může hrát FACILITY MANAGEMENT?

Jednoduše řečeno VÝZNAMNOU roli, i když managementem, majiteli firem a mnohými poradenskými agenturami často nedoceněnou….v oblasti správy majetku se totiž úsporné opatření neprojeví tak rychle jako např. při snižovaní personálních nákladů, protože je obvykle nutné nejdříve investovat do analýzy stavu, nastavení procesů, digitalizace, do personálních a organizačních opatření atd.

Efekt ve formě provozních úspor se tak projeví až sekundárně, což nemusí být manažersky dostatečně odůvodnitelné. Tato cesta je o vizi a trpělivosti.

Výhodou tohoto řešení spočívá v tom, že je dlouhodobé a nenaruší hlavní činnost firmy ať už jde o výrobu, nebo obchod. Naopak, správně fungující facility management je podporou pro „klíčový business“ firmy.

Majetek a zaměstnanci jsou aktivum firmy a proto musí „pracovat“ pro firmu…

Zavedení efektivních opatření v rámci facility managementu spočívá v:

  • Automatizaci procesů při správě majetku (údržba, revize, prohlídky)
  • Digitalizaci dat a využití CAFM systému
  • Evidenci a harmonogramu zákonných povinností (revize VTZ, kontroly, údržby, BOZP a PO)
  • Elektronickém propojení vlastníka majetku s dodavatelem
  • Přehledu o majetku a jeho efektivním využití
  • Sledování a vyhodnocování nákladů na provoz, údržbu, úklid majetku
  • Energetický management online měření a vyhodnocování spotřeby energií
  • IOT, BIM….

Tyto opatření jsou však podmíněny změnou pohledu na majetek z pozice managementu a vlastníků majetku, a to je v mnohdy problém. Na základě osobní zkušenosti mohu říct, že v mnoha firmách je zcela paradoxně právě majitel, nebo management brzdou těchto změn.

Existují však i pozitivní výjimky a za ně díky….

Jakou zkušenost v oblasti facility management máte Vy?