Jednoduše řečeno roli významnou, i když managementem, majiteli firem a mnohými poradenskými agenturami často nedoceněnou….v oblasti správy majetku se totiž úsporné opatření neprojeví tak rychle jako např. při snižovaní personálních nákladů, protože je obvykle nutné nejdříve investovat do analýzy stavu, nastavení procesů, digitalizace, do personálních a organizačních opatření atd.

Efekt ve formě provozních úspor se tak projeví až sekundárně, což nemusí být manažersky dostatečně odůvodnitelné. Tato cesta je o vizi a trpělivosti.

Výhodou tohoto řešení spočívá v tom, že je dlouhodobé a nenaruší hlavní činnost firmy ať už jde o výrobu, nebo obchod. Naopak, správně fungující facility management je podporou pro „klíčový business“ firmy.

Majetek je aktivum firmy a proto musí „pracovat“ pro firmu…

Zavedení efektivních opatření v rámci facility managementu spočívá v:

  • Automatizaci procesů při správě majetku
  • Digitalizaci dat a využití CAFM systému
  • Evidenci a harmonogramu zákonných povinností (revize VTZ, kontroly, údržby, BOZP a PO)
  • Elektronickém propojení vlastníka majetku s dodavatelem
  • Přehledu o majetku a jeho efektivní využití
  • Sledování a vyhodnocování nákladů na provoz, údržbu, úklid majetku
  • Energetický management online měření a vyhodnocování spotřeby energií

Tyto opatření jsou však podmíněny změnou pohledu na majetek z pozice managementu a vlastníků majetku, a to je v mnohdy problém. Na základě osobní zkušenosti mohu říct, že v mnoha firmách je zcela nepochopitelně právě majitel, nebo management brzdou těchto změn.

Existují však i pozitivní výjimky a nám se tak daří získávat nové klienty z řad úspěšných firem, měst i obcí….

Jakou zkušenost v oblasti facility management máte Vy?