Každý zaměstnavatel musí dle NV č.101/2005 Sb. v PZ zajistit:

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,

Další požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí jsou popsány také v NV č.378/2021 Sb.

Stanovení řádu preventivní údržby vyplývá nově také ze Zákona 250/2021 Sb. v PZ, respektive z prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Proto si tato oblast zaslouží zvýšenou pozornost a při dnešních možnostech digitalizace lze mít řád preventivní údržby nastaven i v digitální formě.

Vytvořil jsem doporučení na deset základních pravidel jak u stanovení Řádu preventivní údržby postupovat.

Plnou verzi pošlu na vyžádání.