Každý vlastník ( dle zákona 250/2021 Sb. nově i provozovatel) budov a technického zařízení bude muset mít zpracovaný Řád preventivní údržby, ze kterého se bude vycházet pro stanovení harmonogramu revizí a kontrol vyhrazeného, ale i nevyhrazeného technického zařízení.

Nová legislativa přinese celou řadu dalších novinek, změn a povinností, které sice budou na zaměstnavatele, vlastníky a provozovatele majetku a TZ klást více nároků, ale na druhou stranu by měl přinést i tolik potřebnou změnu v pohledu #management a provozovatelů na majetek a zaměstnance jako na významné aktivum firmy, díky kterému mohou vytvářet hodnoty a zisk.

Proto si tato oblast zaslouží zvýšenou pozornost a pravidelné investice nejen finanční.

Vytvořil jsem doporučení na deset základních pravidel jak u toho postupovat.