Prováděcí předpis k vyhrazenému elektrickému zařízení – Nařízení vlády č.190/2022 Sb.

Navážu na předchozí příspěvek o elektrickém vyhrazeném technickém zařízení a rád bych ještě upřesnil a dovysvětlil poměrně zásadní bod a tím jsou elektrické spotřebiče, prodlužky, elektromechanické nářadí atd…které jsou dle nové legislativy vyčleněny z VTZ.

Vyhrazená elektrická technická zařízení tedy nejsou:

  • ruční elektromechanické nářadí
  • elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti tj. do svorkovnice rozvaděče
  • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
  • zdravotnické elektrické přístroje 
  • elektrická zařízení strojního zařízení, které je považováno za stanovený výrobek tj. má CE
  • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů

To ale neznamená, že je provozovatel může používat bez náležitých kontrol, zkoušek a revizí.

Revize, kontroly, nebo odborné prohlídky těchto elektrických spotřebičů musí být provozovatelem prováděny minimálně jednou ročně. Konkrétně tato povinnost vyplývá z NV č. 378/2001 Sb., Zákona č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1 písm. c), Zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce v § 349, právně závaznou normu ČSN 33 1600 ed.2. a ČSN EN 50699, která pravidelné revize a kontroly doplnila o tzv. opakované zkoušky, které souvisí s ověřováním účinnosti ochranných opatření elektrického zařízení.

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů, jsou-li provozovatelem řádně prováděny, tak prodlužují lhůtu pro pravidelné revize na minimálně dvojnásobnou lhůtu. Podle dříve platné Vyhlášky 50/1978 Sb. je mohla provádět osoba s §6, tedy pracovníci pro samostatnou činnost s vyšší kvalifikací, ne nutně revizní technik s §9.

Podle NV 194/2022 Sb. tedy opakované zkoušky může provádět Osoba znalá pro samostatnou činnost opět podle §6, anebo také osoba poučená §4 pod dohledem osoby znalé.

Pokud dojde k souběhu termínů pro provedení opakované zkoušky a opakované revize, potom vykonání revize lze považovat i za splnění povinnosti vykonat opakovanou zkoušku.

V praxi to znamená, že pro každou prodlužovačku, lampičku, monitor a počítač, varnou konvici a jiné elektrické spotřebiče, které nejsou pevně připojeny do sítě pod napětím do 400 V, nepotřebujete každý rok revizi a nemusíte každý rok volat „revizáka“, jak je častým zvykem, ale můžete si případně sami udělat opakovanou zkoušku za výše uvedených podmínek a „revizáka“ s §9 volat až na termín opakované revize.

Zavedením režimu opakovaných zkoušek tak můžete snížit provozní náklady na revize.

Elektronickou kartu elektrického spotřebiče se záznamem zkoušek a revizí jsem připravil v Accesu a pokud by někdo měl zájem, tak mne kontaktujte a domluvíme se na sdílení.