Velmi horké téma 🔥, všichni elektřinu potřebujeme, ale povětšinou se o tom odmítáme bavit😡

Ve vyúčtování za elektřinu najdete mnoho řádků, pojmů a cifer, které obvykle „laikovi“ mnoho neřeknou…

Faktura za elektřinu při dodávce na hladině NN v sazbě D – domácnost nebo C – firmy skládá ze tří částí:

⛔ Regulované – poplatky za distribuci, za jistič, OTE, OZE atd.

✅ Neregulované – za dodávku silové elektřiny

⛔ Daní – daň z elektřiny a DPH

40-50 % fakturované ceny za elektřinu tvoří NEREGULOVANÁ část za silovou elektřinu při klasické odběru na nízkém napětí, tzn. domácnost a firma v D nebo C sazbě.

60-50 % fakturované ceny tvoří REGULOVANÁ část za distribuci, za příkon, OZE, OTE a je určena vyhláškou ERÚ, tedy státem, stejně tak jako daně za elektřinu a DPH.

Regulované poplatky máme mimochodem jedny z nejvyšších v EU a proto máme elektřinu asi šestou nejdražší v EU dle kupní síly❗

Co to znamená v praxi?

To, že vám dodavatel nabídne lepší cenu silové elektřiny o cca 10% neznamená, že ušetříte 10% na celkové faktuře…velmi častý argument dodavatelů a zprostředkovatelů…v celkové faktuře se nižší cena o 10% za silovou elektřinu projeví pouze v jednotkách %…

Výraznější úspory v platbách za elektřinu docílíte kombinací těchto opatření:

👆 Správně zvolenou sazbou a velikostí jističe

👆 Zvolením vhodného období fixace a včasnou výpovědí smlouvy

👆 Změnou dodavatele a vyjednáním individuální ceny silové elektřiny

👆 On-line měřením a vyhodnocováním spotřeby – energetický management

👆 Výměna starých spotřebičů za nové s nižší spotřebou