Blog

Nejen o správě majetku či energetickém managementu

Proč je v organizacích často brána oblast BOZP a PO za „nechtěné dítě“ a jak to lze za pomocí „starých“ zkušeností a nových metod, jako „AI“ změnit?

Přístup k plnění povinností v BOZP a PO je o úrovni kultury v organizaci a je to kombinace přístupu filozofického a pragmatického, tzn. je to o míře morálky a míře riziku podnikání…každý podnikatel si musí ujasnit dvě věci: 1️⃣Bude na plnění povinností BOZP a PO klást malý důraz a nebude do této oblasti „investovat“, ale […]


Nejčastější nedostatky, chyby, omyly v bezpečném provozu a údržbě vyhrazených technických zařízení…

V minulém týdnu se konala Konference Česká společnost pro údržbu na Zámku Liblice a měl jsem tu čest tam jako člen ČSPÚ vystoupit se svou prezentací na téma Bezpečný provoz a údržba technických zařízení a nejčastější nedostatky, chyby, mýty a omyly… Ukázku se své prezentace sdílím v přiloženém dokumentu.


Provoz, údržba, opravy, montáže strojů a technických zařízení…

V rámci změny legislativy při provozu Vyhrazených technických zařízení poskytujeme odborné služby formou poradenského projektu „Bezpečný provoz a údržba technických zařízení v souladu s platnou legislativou BOZP a VTZ“, který se skládá z: Úvodní jednodenní školící seminář BOZP na téma nové legislativy ve formě Zákona 250/2021 Sb. o BOZP v souvislosti s provozem VTZ pro zaměstnance údržby, facility managementu, […]


Osoba odpovědná za provoz VTZ a její pověření…

Jak je to s povinností provozovatele VTZ pověřit Osobu odpovědnou za provoz VTZ? Ve své podstatě nejde o nic až tak revolučního a nového jak by se mohlo zdát. Osobu odpovědnou zmiňuje už NV č.101/2005 Sb. ve které je povinnost zaměstnavatele pověřit osobu opovědnou… V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů […]


Podcast na téma Facility management, BOZP, digitalizace a další…


Praktický průvodce analýzou rizik při provozu starších strojů a zařízení….

Dnes bych rád napsal o tématu, které je pro mnoho firem stále aktuální – jak postupovat při analýze rizik při provozu starších strojů a zařízení.V dnešní době rychlého technologického pokroku se často soustředíme na zavádění nových technologií a zapomínáme na to, že mnoho podniků nadále spoléhá na starší stroje a zařízení, která jsou nezbytná pro […]


ZKUŠENOSTI S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ PROVOZOVATELŮ VTZ DLE Zákona č. 250/2021 Sb. A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ PO VÍCE JAK ½ ROCE OD NABYTÍ ÚČINNOSTI

V následujícím článku bych rád shrnul dosavadní zkušenosti se stavem plnění legislativních povinností vyplývající ze Zákona č.250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a prováděcích předpisů po uplynutí více jak ½ roku od nabytí účinnosti tohoto Zákona a představil Vám projekt, kterým uvádíme provozovatele VTZ do souladu se zákonnými požadavky. Zákon 250/2021 Sb. […]


PROČ MÍT ZPRACOVÁN ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO BUDOVY A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ?

Každý zaměstnavatel musí dle NV č.101/2005 Sb. v PZ zajistit: a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních […]


Zavedení systému správy majetku formou CAFM může pomoci při snižování provozních nákladů…

Proč si to myslím? Firmy už víceméně zcela běžně používají různé ERP, CRM, SCM, HR a další systémy, které jim pomáhají s řízením, správou a evidencí všech možných procesů v účetnictví, řízení skladových zásob, logistiky, vztahů se zákazníky, personalistikou atd…některé jsou taky nezbytnou podmínkou pro zavedení systému ISO. Cena těchto robustních řešení je obvykle několik set […]


WEBINÁŘ na téma Zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s vyhrazeným technickým zařízením…

Ve spolupráci s ČSPÚ – Českou společností pro údržbu a firmou EASY FM s.r.o. jsme uspořádali webinář na téma aktuálních legislativních změn v oblasti technických zařízení. Přináším Vám záznam z tohoto webináře, kde se dozvíte podstatné informace. V případě zájmu o školení, nebo provedení auditu mne můžete kontaktovat přes QR kód uvedený v závěru webináře, […]


Budeme spolupracovat?

Ozvěte se, rád se s Vámi setkám osobně u kávy, čaje nebo taky on-line.

Kontaktujte nás