…takovou částku vybrali inspektoři OIP za porušení právních předpisů v oblasti BOZP a VTZ za rok 2020. Celkově bylo uloženo 609 pokut, čemuž odpovídá průměrná výše pokuty 47.000,-Kč. Celkově bylo Za rok 2020 provedeno 6.147 kontrol za rok 2020 a zjištěno 10.628 nedostatků. Mezi nejčastější příčiny nedostatků patřily:

❗neseznámení zaměstnanců s riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti a chybějící či neúplné školení zaměstnanců z předpisů a návodů výrobce pro obsluhu zařízení
❗špatný stav pracoviště, chybějící kontrola pracoviště z hlediska stavu BOZP
❗chybějící revize VTZ, nedostatečné kontroly technických zařízení, neprovádění pravidelné údržby
❗nebezpečné pracovní a technologické postupy tolerované zaměstnavatelem

Jsem přesvědčen, že k celé řadě porušení předpisů nemuselo vůbec dojít kdyby oblast BOZP a VTZ firmy řešily systematicky a systémově.
Tady v těchto případech to odhalili inspektoři a zabránili tak možná velkému „průseru“, ale to je jen špička ledovce.

Např. evidenci provozní dokumentace lze přitom digitalizovat a zaměstnanci se s ní mohou seznamovat průběžně. Právě tak jako revize, plány údržby a oprav atd….

#facility#cafm#management#podnikani#bozp#covid#digitalizace#spravamajetku