Oblast technické správy budov a majetku je velmi obsáhlá a nelze ji shrnout do jedné excelové tabulky. Vstupuje do toho mnoho objektů, lidí a procesů a řízením toho všeho se zabývá #FACILITYMANAGEMENT

🏭MAJETKEM jsou veškeré budovy a s tím související TZB, VTZ, výrobní technologie, stroje, zařízení, auta atd. Majetek je aktivum firmy a má mnohdy hodnotu řádu desítek i stovek milionů. S tím souvisí výše provozních nákladů na údržbu a opravy, které jsou obvykle druhé nejvyšší po personálních nákladech. Máte o svém majetku a jeho údržbě, opravách a o provozních nákladech přehled?

👩🏼‍🤝‍🧑🏿LIDI jsou především zaměstnanci, včetně managementu a dále pak externí dodavatelé údržby, revizí, BOZP a PO atd. Do technické údržby majetku tak vstupuje i několik desítek lidí, které někdo musí „uřídit“ a bez systému pak zákonitě vzniká chaos…

🧩PROCESY jsou veškeré evidence činností, komunikace, směrnice, revize, záznamy o údržbě atd. Stovky a tisíce dokumentů, předpisů a zákonů. Jak v tom nemít chaos?

Bez #digitalizace se to dnes už neobejde, někde a někdy ještě postačí #excel, outlook a šanon…ale čím více majetku, zaměstnanců tak tahle „klasika“ přestává stačit a je zapotřebí se rozhlédnout po #CAFM systému…