Aby mohly budovy, stroje, zařízení správně a spolehlivě fungovat a neohrožovaly obsluhu a okolí je nutné je správně a pravidelně udržovat. Prevence je vždy levnější, než řešení následků.

Desatero pro zodpovědného vlastníka je toto:

1. DEFINUJ – definuj stroje a zařízení pro pravidelné revize (údržbu, servis) a se zvýšeným rizikem pro obsluhu nebo okolí
2. PLÁNUJ – nastav plán revizí a údržby pro preventivní a prediktivní údržbu a servis
3. ZPŘÍSTUPNI – dostupný harmonogram revizí, kontrol a revizní dokumentace
4. AKTUALIZUJ – aktuální provozní dokumentace, návody a pravidla pro obsluhu
5. VZDĚLÁVEJ – školení a pravidla pro obsluhu, průběžné ověřování znalostí
6. POUŽÍVEJ A DODRŽUJ – řádné používání bezpečnostních prvků, OOPP a dodržování všech pravidel
7. DIGITALIZUJ – helpdesk pro hlášení poruch, oprav, alerty a notifikace
8. KONTROLUJ – pravidelná a efektivní kontrola dodržování pravidel pro používání strojů a zařízení
9. KOMUNIKUJ – nastavení systému údržby a sdílená komunikace pro všechny zodpovědné osoby
10. MOTIVUJ – motivace zodpovědných osob k dodržování všech pravidel a údržby

#cafm#facility#facilitymanagement#management#ceo#cafm#swklid#digitalizace